• ETTEVÕTTEST

  • Tooted teenused

  • Põhiväärtused

  • Visioon ja eesmärgid

  • Ärimudel

  • Struktuur

  • Klientuur

 • DOKUMENDID

  • Dokumendipuu

  • Haldajad, toimetajad ja vaatajad

  • Juurdepääsud

 • TOOTMINE

  • Tootmise erinevad etapid

  • Tootmise planeerimine

  • Pinnakasutus, liikumine, vahemaad

  • Varude juhtimine ja kontroll

  • Seadmed ja tööriistad

  • Tootmistehnikad

  • Tootmiskeskkond

  • Tootmisprotsesside pidev parendamine

  • Külaliste ringkäik tootmises

 • MEESKOND

 • TEENINDUS

  • Hea teeninduse põhimõtted

  • Teeninduse reeglid

  • Kaebuste haldamine

  • Kliendi tagasiside

 • TURUNDUS

  • Põhimõtted

  • Reklaamitegevus

  • PR tegevus

  • Koduleht ja haldus

  • Sotsiaalmeedia ja haldus

  • Sündmusturundus

  • Koostööturundus

  • Müügimaterjalid

 • MÜÜK

  • Uue müügikontakti loomine

  • Päringute käsitlemine

  • Pakkumise tegemine

  • Tehingute sõlmimine

  • Kliendihaldus

 • TARNIJAD

  • Tarnijate nimekiri

  • Koostööpõhimõtted

  • Tarnijate valikukriteeriumid

  • Tarnijate mõjujõu kontroll

  • Tarnelepingute sõlmimine

  • Tähtaegse tarne tagamine

  • Tarnete kvaliteedi tagamine

 • SISEKOMMUNIKATSIOON

  • Kommunikatsiooniahel

  • Kommunikatsioonivahendid

 • PERSONALIHALDUS

  • Värbamine

  • Töötaja valik

  • Töölepingu sõlmimine

  • Eeskirjade ja juhendite tutvustamine

  • Sisseelamisperioodi tegevused

  • Arenguvestlused

  • Koolitusplaan ja põhimõtted

  • Meelelahutustegevused

  • Tervisekontroll ja hüvitised

  • Töösuhte lõpetamine

 • FINANTSJUHTIMINE

  • Peamised finantsmõõdikud

  • Finantsprognooside koostamine

  • Finantstulemuste jälgimine

  • Finantsaruandlus

  • Hinnakujunduspõhimõtted

  • Sissetulevate arvete kinnitamine

  • Arvete väljastamine

  • Raamatupidamise eeskiri

  • Investeeringute kaasamine

 • KOOSOLEKUD

  • Koosolekute struktuur

  • Koosolekute protokollimine

  • Koosolekute ettevalmistamine

  • Koosolekute reeglid

  • Tehnilised vahendid

 • TÖÖKESKKOND

  • Tööohutus

  • Nõuded kontorile

  • Nõuded tootmises

  • Nõuded müügisaalile

  • Töövahendid

  • Tööaeg ja distantstöö

  • Puhkuste reeglid

  • Käitumine haigestumise korral

  • Eriolukorrad

 • JURIIDILINE KORREKTSUS

  • Valdkonna nõuded

  • Tegevused nõuete täitmiseks

  • Käitumine vaidluste korral

 • KVALITEEDIJUHTIMINE

  • Kvaliteedikriteeriumid

  • Kvaliteedi jälgimine

  • Hindamismeetodid

  • Tolerants